Gra pasywnaOd 1 lipca 2016 roku obowiązuje pięć nowych zmian w przepisach gry w piłkę ręczną.

Gra pasywna:

- Po zasygnalizowaniu przez sędziów gry pasywnej sędziowie mogą zadecydować o odebraniu piłki drużynie atakującej w dowolnym momencie, jeśli uznają, że nie podejmuje ona prób dojścia do 6 podaniach nie został wykonany rzut na bramkę, jeden pozycji w celu oddania rzutu na bramkę.
- Po zasygnalizowaniu przez sędziów gry pasywnej drużyna będąca w posiadaniu piłki może wykonać do 6 podań, aby oddać rzut na bramkę przeciwnika.
-  Jeśli po maksimum z sędziów podejmuje decyzję o rzucie wolnym dla przeciwnika i odebraniu piłki drużynie atakującej.
- Przyznanie rzutu wolnego dla drużyny atakującej nie powoduje przerwy w liczeniu podań.
- Zablokowanie rzutu przez drużynę broniącą nie powoduje przerwania naliczania podań.
- Jeżeli obrońca jest winny faulu po 6 podaniu, a sędziowie jeszcze nie odgwizdali gry pasywnej, to takie naruszenie przepisów powoduje przyznanie rzutu wolnego atakującym. W tym przypadku, poza możliwością wykonania rzutu wolnego bezpośrednio na bramkę, drużyna atakująca ma prawo do dodatkowego podania dla zakończenia ataku.
- Liczba podań jest decyzją sędziów podejmowaną na podstawie ich obserwacji zgodnie z przepisem 17:11 § 1.

Ostatnie 30 sekund:

Przepis o ostatnich 30 sekundach będzie stosowany w końcu podstawowego czasu gry oraz w końcu pierwszej i drugiej dogrywki. 2. Naruszenie przepisu 8:10c (piłka poza grą) będzie karane dyskwalifikacją bez dodatkowego raportu – musi być przyznany rzut karny dla drużyny przeciwnej.
3. Naruszenie przepisu 8:10d (piłka w grze) i 8:5 będą karane dyskwalifikacją bez dodatkowego raportu – musi być przyznany rzut karny dla drużyny przeciwnej.
4. Naruszenie przepisu 8:10d (piłka w grze) i 8:6 będą karane dyskwalifikacją z dodatkowym raportem – musi być przyznany rzut karny dla drużyny przeciwnej.
5. W przypadkach, o których mowa w powyższych pkt 3 i 4 mają zastosowanie następujące zasady: 
5.1. Atakujący ma możliwość oddania rzutu i zdobywa bramkę:     nie ma rzutu karnego, 
5.2. Atakujący podaje piłkę do swojego partnera, który nie     zdobywa bramki: dyktuje się  rzut karny,
       5.3. Atakujący podaje piłkę do swojego partnera, który zdobywa          bramkę: nie ma rzutu karnego.

Niebieska kartka: Jeżeli sędziowie pokażą niebieską kartkę konieczne będzie sporządzenie pisemnego raportu, a Komisja dyscyplinarna podejmie dalsze kroki.

- Sędziowie najpierw pokazują czerwoną kartkę, a następnie - po krótkiej wymianie opinii – niebieską kartkę.

Bramkarz w polu:

Drużyna może występować jednocześnie z siedmioma zawodnikami w polu gry, jeśli bramkarz zostanie zastąpiony zawodnikiem z pola. Nie jest obowiązkowe (ale dozwolone), by zawodnik zastępujący bramkarza był ubrany w taki sam kolor, co bluza bramkarza.

Jeżeli drużyna występuje z siedmioma zawodnikami w polu żaden z zawodników nie może pełnić roli bramkarza – to znaczy, że żaden zawodnik nie może bezkarnie wejść w pole bramkowe i zająć pozycję bramkarza. Jeżeli piłka jest w grze i jeden z siedmiu zawodników z pola wejdzie do pola bramkowego uniemożliwiając drużynie przeciwnej będącej w pewnej sytuacji do zdobycia bramki jej uzyskanie, to wówczas tej drużynie należy przyznać rzut karny. Zastosowanie ma tu przepis 8:7f. Jeżeli drużyna grająca z siedmioma zawodnikami w polu musi wykonać rzut od bramki, to jeden z zawodników musi opuścić pole gry a bramkarz wrócić do pola bramkowego, w celu wykonania rzutu. Sędziowie decydują w takim przypadku o ewentualnym zarządzeniu „time-out”.


Kontuzja:

Jeżeli sędziowie są absolutnie pewni, że kontuzjowany zawodnik wymaga pomocy medycznej na boisku, natychmiast pokazują sygnalizacje nr 15 i 16. Niedozwolone jest odmówienie przez osoby towarzyszące zespołowi wejścia na boisko.
W innych sytuacjach sędziowie zwracają się do zawodnika o opuszczenie boiska celem otrzymania pomocy lekarskiej poza nim (zanim zdecydują się na pokazanie ręcznych sygnałów nr 15 i 16.
Każdy zawodnik lub osoba towarzysząca niestosująca się do tych zaleceń winna być ukarana za niesportowe zachowanie. 

Po otrzymaniu pomocy medycznej na boisku zawodnik musi opuścić pole gry.
Może on ponownie wejść na boisko dopiero po trzecim pełnym ataku przeprowadzonym przez swój zespół. Za kontrolowanie tej sytuacji odpowiedzialni są Delegaci Techniczni.
Atak rozpoczyna się w momencie wejścia w posiadanie piłki i kończy się zdobyciem bramki lub utratą piłki przez atakujących.
Jeżeli drużyna jest w posiadaniu piłki, gdy zawodnik wymagał pomocy medycznej na boisku, to wznowienie przez nią gry jest traktowane jako pierwszy atak.
Wejście zawodnika na boisko przed zakończeniem trzech ataków jego drużyny jest karane jako wejście niezgodne z przepisami (błąd zmiany).
Powyższe przepisy nie mają zastosowania jeżeli wymagana pomoc lekarska na boisku jest rezultatem sprzecznego z przepisami gry zachowania przeciwnika, na którego sędziowie nałożyli karę progresywną.
Przepisy te nie obowiązują także w sytuacji uderzenia bramkarza piłką w głowę powodującego konieczność udzielenia mu pomocy lekarskiej na boisku.

 

 

 

sedziaWykaz opolskich  sędziów sezon 2013-14 (kolejność alfabetyczna)

Nazwisko i imię

ATŁACHOWICZ

Monika

BARTKOWIAK

Paweł

BARTOSZEK

Paulina

BĄZI

Magdalena

BĄZI

Monika

BĘBEN

Łukasz

BUS

Jarosław

CHOJNOWSKA

Anna

GABRIEL

Melania

GNYSZKA

Jakub

JAWOREK

Piotr

KAŁUŻNA

Magdalena

KAŁUŻNY

Mariusz

KLIMKOWICZ

Paweł

KLIMKOWICZ

Ryszard

KONDZIELA

Tomasz

KOWALCZYK

Bartłomiej

KOWALIK

Szymon

KOWALSKI

Adam

KUBIK

Łukasz

KUBIK

Tomasz

LEWANDOWSKI

Maciej

MUSIAŁ

Krzysztof

MUSIAŁ

Marek

OKOS

Adrian

POBIS

Stanisław

PORWAŃSKA

Wenesa

SŁOTA

Dominika

STONOGA

Mateusz

SZYNKLARZ

Andrzej

SZYNKLARZ

Jarosław

SZYNKLARZ

Mariusz

WĘGLARZ

Michał

W dniach 12 – 13.05.2012 r. w Warszawie odbył się egzamin na stopień sędziego związkowego. Był on ukoronowaniem 2-letniego okresu szkolenia w ramach grupy TOP-2012. Akces do programu zgłosiło 77 osób, do egzaminu przystąpiło 36 i większość otrzymała status sędziego związkowego.

Nowo mianowanymi sędziami związkowymi z naszego regionu zostali:
Monika BĄZI i Melania GABRIEL z Dobrzenia Wielkiego oraz Bartłomiej KOWALCZYK i Tomasz KUBIK z Zawadzkiego.

zdjecie_opolan_sedziowie_zwiazkowi_2012

Na zdjęciu: Opolska czwórka w otoczeniu Henryka Szczepańskiego i członków KS ZPRP Mirosława Bauma i Aleksandra Madejaka. Indywidualne zdjęcia poniżej.
Komisja Sędziowska składa im także tą drogą serdeczne gratulacje!

 

Mariusz Kałużny                                                                Kariera zawodnicza:

(Nieoficjalne Mistrzostwo Polski w Kępnie), Zawodnik KS Gwardia Opole do 1990 r., Mistrzostwo Polski Juniorów Mł. w Olsztynie, Mistrzostwo Polski Juniorów w Opolu,Kaluzny

.

wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Sędzia związkowy od 1990 roku

od 1988 roku w parze z Tomaszem Stankiewiczem

Tomasz Stankiewicz                                                          Kariera zawodnicza

Nieoficjalny M.P. Młodzików - Kępno, M.P. Juniorów mł. - Olsztyn, M.P. Juniorów - Opole

Stankiewicz

 

wykształcenie: technik elektronik

Sędzia związkowy od 1990 roku

Od 1988 roku w parze z Mariuszem Kałużnym

Szynklarz_JJarosław Szynklarzsędzia związkowy od 1988 roku. Przebieg kariery sportowej:

Od 1978 do 1988 roku uprawiał piłkę ręczną. W międzyczasie od 1983 do 1988 roku uprawiał także piłkę koszykową. Sędziuje z bratem Mariuszem Szynklarzem wiele meczy ligowych.     Wykształcenie wyższe.Andrzej Szynklarz w parze z Krzysztofem Musiałem sędziuje mecze ekstraligowe. Od 1996 roku sędzia związkowy. Kariera sportowa: Gwardia Opole               Wykształcenie: technik elektrologiSzynklarz_A

Podkategorie