Spis treści

Gra pasywnaOd 1 lipca 2016 roku obowiązuje pięć nowych zmian w przepisach gry w piłkę ręczną.

Gra pasywna:

- Po zasygnalizowaniu przez sędziów gry pasywnej sędziowie mogą zadecydować o odebraniu piłki drużynie atakującej w dowolnym momencie, jeśli uznają, że nie podejmuje ona prób dojścia do 6 podaniach nie został wykonany rzut na bramkę, jeden pozycji w celu oddania rzutu na bramkę.
- Po zasygnalizowaniu przez sędziów gry pasywnej drużyna będąca w posiadaniu piłki może wykonać do 6 podań, aby oddać rzut na bramkę przeciwnika.
-  Jeśli po maksimum z sędziów podejmuje decyzję o rzucie wolnym dla przeciwnika i odebraniu piłki drużynie atakującej.
- Przyznanie rzutu wolnego dla drużyny atakującej nie powoduje przerwy w liczeniu podań.
- Zablokowanie rzutu przez drużynę broniącą nie powoduje przerwania naliczania podań.
- Jeżeli obrońca jest winny faulu po 6 podaniu, a sędziowie jeszcze nie odgwizdali gry pasywnej, to takie naruszenie przepisów powoduje przyznanie rzutu wolnego atakującym. W tym przypadku, poza możliwością wykonania rzutu wolnego bezpośrednio na bramkę, drużyna atakująca ma prawo do dodatkowego podania dla zakończenia ataku.
- Liczba podań jest decyzją sędziów podejmowaną na podstawie ich obserwacji zgodnie z przepisem 17:11 § 1.

Ostatnie 30 sekund:

Przepis o ostatnich 30 sekundach będzie stosowany w końcu podstawowego czasu gry oraz w końcu pierwszej i drugiej dogrywki. 2. Naruszenie przepisu 8:10c (piłka poza grą) będzie karane dyskwalifikacją bez dodatkowego raportu – musi być przyznany rzut karny dla drużyny przeciwnej.
3. Naruszenie przepisu 8:10d (piłka w grze) i 8:5 będą karane dyskwalifikacją bez dodatkowego raportu – musi być przyznany rzut karny dla drużyny przeciwnej.
4. Naruszenie przepisu 8:10d (piłka w grze) i 8:6 będą karane dyskwalifikacją z dodatkowym raportem – musi być przyznany rzut karny dla drużyny przeciwnej.
5. W przypadkach, o których mowa w powyższych pkt 3 i 4 mają zastosowanie następujące zasady: 
5.1. Atakujący ma możliwość oddania rzutu i zdobywa bramkę:     nie ma rzutu karnego, 
5.2. Atakujący podaje piłkę do swojego partnera, który nie     zdobywa bramki: dyktuje się  rzut karny,
       5.3. Atakujący podaje piłkę do swojego partnera, który zdobywa          bramkę: nie ma rzutu karnego.

Niebieska kartka: Jeżeli sędziowie pokażą niebieską kartkę konieczne będzie sporządzenie pisemnego raportu, a Komisja dyscyplinarna podejmie dalsze kroki.

- Sędziowie najpierw pokazują czerwoną kartkę, a następnie - po krótkiej wymianie opinii – niebieską kartkę.

Bramkarz w polu:

Drużyna może występować jednocześnie z siedmioma zawodnikami w polu gry, jeśli bramkarz zostanie zastąpiony zawodnikiem z pola. Nie jest obowiązkowe (ale dozwolone), by zawodnik zastępujący bramkarza był ubrany w taki sam kolor, co bluza bramkarza.

Jeżeli drużyna występuje z siedmioma zawodnikami w polu żaden z zawodników nie może pełnić roli bramkarza – to znaczy, że żaden zawodnik nie może bezkarnie wejść w pole bramkowe i zająć pozycję bramkarza. Jeżeli piłka jest w grze i jeden z siedmiu zawodników z pola wejdzie do pola bramkowego uniemożliwiając drużynie przeciwnej będącej w pewnej sytuacji do zdobycia bramki jej uzyskanie, to wówczas tej drużynie należy przyznać rzut karny. Zastosowanie ma tu przepis 8:7f. Jeżeli drużyna grająca z siedmioma zawodnikami w polu musi wykonać rzut od bramki, to jeden z zawodników musi opuścić pole gry a bramkarz wrócić do pola bramkowego, w celu wykonania rzutu. Sędziowie decydują w takim przypadku o ewentualnym zarządzeniu „time-out”.