Okręgowy Związek Piłki Ręcznej ustala warunki jakie winny być spełnione by uzyskać uprawnienia sędziowskie piłki ręcznej, oraz następne stopnie.

I Stopień: Sędzia Kandydat. Kandydat na sędziego powinien:

1. Zaliczyć kurs kwalifikacyjny na sędziego piłki ręcznej – zajęcia teoretyczne i praktyczne

2 Zdać egzamin polegający na :

o Prowadzenie zawodów piłki ręcznej

o Sprawdzenie znajomości przepisów – test teoretyczny z piłki ręcznej

o Sprawdzenie sprawności fizycznej – przebiegnięcie 2400m w czasie 12 min.

2. Podpisać deklarację przystąpienia do KS przy KP OZPR

3. Wpłacić składki

4. W celu uzyskania prawa do prowadzenia zawodów mistrzowskich – uzyskać licencję

II Stopień: Sędzia Okręgowy.

Warunki jakie powinien spełniać sędzia kandydat by mógł przystąpić do egzaminu na sędziego okręgowego:

1. przepracować w Okręgu jako sędzia kandydat – sędziując 3 (trzy) sezony (lata), lub przedstawić na piśnie (na drukach z okręgu) potwierdzenie prowadzenia minimum 50 spotkań jako sędzia boiskowy.

2. czynny udział w szkoleniach prowadzonych przez KS KP OZPR.

3. uzyskiwać na tych szkoleniach wyniki z testów teoretycznych i wyszukiwanki oceny minimum dostateczne t.j. – uzyskiwać rozwiązania w 65%.

4. zdany test sprawnościowy w bieżącym sezonie.

5. przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia.

Następnie: Zdać egzamin polegający na:

o Poprawnym prowadzeniu zawodów piłki ręcznej - uzyskanie minimum 65 p-kt

o Zdanie testów teoretycznych z przepisów gry w piłkę ręczną i wyszukiwanki – uzyskać oceny z każdego, z testów minimum po 75%

o Zaliczony test sprawnościowy ( Test Coopera ) w bieżącym sezonie.

III Stopień: Sędzia Związkowy – wszystkie decyzje podejmuje KS ZPRP.

Koszty kursu czy egzaminu określa organizator.