27 października w sali Politechniki Opolskiej wybrano nowe władze Opolskiego Związku Piłki Ręcznej. Tuż przed formalnościami i sprawozdaniem za ubiegłą kadencję, zebrani delegaci uczcili minutą ciszy działaczy, trenerów, którzy odeszli z naszego grona. Po zatwierdzeniu harmonogramu, udzieleniu absolutorium, oraz wysłuchaniu sprawozdania finansowego przystąpiono do głosowania. W skład Zarządu weszli: Jan Chudzikiewicz - wybrany ponownie na Prezesa Związku, Marek Musiał, Ryszard Klimkowicz, Henryk Kwolik, Jolanta Jochymek, Andrzej Motyka, Andrzej Banek, Mirosław Nawrocki, Ryszard Konfisz. Komisja uchwał i wniosków z przewodniczącym Piotrem Jaworkiem ogłosiła po policzeniu głosów, że w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Andrzej Urbański, Dariusz Galus oraz Piotr Jaworek.

Prezes Jan Chudzikiewicz zapowiedział, że wkrótce zostanie dokonany podział na komisje oraz przydzielone zadania wybranym członkom Zarządu.

 

 

Zebranie2