Informacje dla klubów dotyczące członkowstwa w Związku Piłki Ręcznej w Polsce

Formalności związane z wnioskiem o uzyskania członkostwa zwyczajnego ZPRP

1.   Należy wypełnić i przesłać deklarację członkowską (na str. www.zprp.pl w zakładce „Przepisy” poz. „Sprawy członkowskie” znajduje się link do deklaracji) na adres Związku Piłki Ręcznej w Polsce ul. Puławska 300, 02 – 819 Warszawa, przy czym deklaracja musi spełniać poniższe warunki:

a)   być wypełniona czytelnie, drukowanymi literami, zgodnie z instrukcją,

b)   bezwzględnie wskazać w rubryce „Informacje o drużynach biorących udział
w poszczególnych klasach rozgrywkowych” co najmniej jedną drużynę, która będzie
w nich uczestniczyć w najbliższym sezonie rozgrywkowym rozpoczynającym się po dniu złożeniu deklaracji (patrz poniżej: informacja dodatkowa),   

c)   być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji, zgodnie z zapisami statutu ubiegającego się o członkostwo.

2.   Do deklaracji członkowskiej należy bezwzględnie załączyć:

1)   informację o posiadaniu osobowości prawnej, najczęściej będzie to wypis
z rejestru prowadzonego przez starostę lub wypis z KRS;

2)   potwierdzenie uiszczenia opłaty w kwocie 100 zł tytułem członkostwa zwyczajnego w ZPRP - opłatę należy uiścić na konto bankowe wskazane na stronie www.zprp.pl
w zakładce „kontakt”;

3)   ostatnią, ujednoliconą wersję statutu (dotyczy klubów, które nie podlegają wpisowi do KRS).

Informacja dodatkowa

Statut ZPRP określa, że klub będący członkiem ZPRP ma obowiązek posiadania co najmniej jednej drużyny  uczestniczącej w organizowanych przez niego rozgrywkach mistrzowskich. Zalicza się do nich Mistrzostwa Polski i rozgrywki Pucharu Polski we wszystkich kategoriach wiekowych i na wszystkich ich szczeblach, włącznie z rozgrywkami wojewódzkimi, których wyłącznym organizatorem jest ZPRP, a które są przeprowadzane w jego imieniu i na jego zlecenie przez upoważnione podmioty (zasadniczo przez Wojewódzkie Związki Piłki Ręcznej).

Członkiem zwyczajnym staje się z momentem podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Wzorem lat ubiegłych w ślad za materiałami Komisji Gier i Dyscypliny OZPR zamieszczamy zestaw niezbędnych materiałów na sezon 2018-19:

Dodatkowe regulaminowe oznaczenia na boisku Pobierz (plik jpg)

Grający trener zasady karania Pobierz (plik pdf)

interpretacje na sezon 2018-19 przypomnienie Pobierz (plik pdf)

kartka zawodnik kontuzja 2 Pobierz (plik pdf)

kartki na kary 2 stojaki Pobierz (plik pdf)

zprp logokartki pomocnicze na stolik Pobierz (plik doc)

Kary dla grającego trenera Pobierz (plik pdf)

KRO2 - termin ważności badań lekarskich Pobierz (plik pdf)

objaśnienia dotyczące służb medycznych Pobierz (plik jpg)

powiadomienie o zawodach Pobierz (plik doc)

protokół uproszczony (5) ESZR ZPRP Pobierz (plik doc)

protokół uproszczony (4) ESZR ZPRP Pobierz (plik doc)

protokół uproszczony (6) ESZR ZPRP Pobierz (plik doc)

protokół zawodów 2018-2019 Pobierz (plik doc)

Przepisy gry w piłkę ręczną 2016r Pobierz (plik pdf)

regulamin rozgrywek OZPR 2018-19 Pobierz (plik pdf)

ozpr logorzuty karne kartka na stolik Pobierz (plik pdf)

Wskazówki do prawidłowego protokołowania Pobierz (plik doc)

Wymagania regulaminowe dokumenty na stolik sędziowski Pobierz (plik doc)

Zasady rozgrywek młodzieżowych sezon 2018-19 Pobierz (plik pdf)

Zgłoszenie zespołu młodzieżowego do rozgrywek szczebla centralnego Pobierz (plik doc)

zmiany w interpretacji przepisów od 1.07.2018r Pobierz (plik pdf)

zmiany w orzeczeniach lekarskich (plik pdf) Pobierz uaktualniono 6.04.2019r

W tegorocznych rozgrywkach LIGOWYCH będą przyznawane trzy punkty za zwycięstwo, szczegóły w regulaminach Zobacz

Terminarz PGNiG Superliga mężczyzn organizator Superliga występuje KPR Gwardia Opole Zobacz

Rozgrywki I ligi kobiet podzielono na dwie grupy. Otmęt Krapkowice zagra w grupie B Zobacz

Rozgrywki I ligi mężczyzn sezonu 2018-19 zostały podzielone na trzy grupy

Terminarz I liga mężczyzn gr. B organizator ZPRP występuje ASPR Zawadzkie oraz Olimp Grodków Zobacz kiedy odbędą się mecze naszych klubów

Pozostałe terminarze wkrótce

 

ozpr logoZgłoszenia do rozgrywek sezonu 2018-19. Pobierz plik w formacie Word (doc)

Kategorie rozgrywek:   Seniorki i seniorzy    III L K i M , LO K i M, Młodzieżowcy – kobiety, mężczyźni, Juniorka, Junior (2000/01), Juniorka młodsza, Junior młodszy (2002/03), Młodziczka, Młodzik(2004/05), Dziewczęta, Chłopcy(2006/07)         

Aby założyć Klub Sportowy piłki ręcznej (stowarzyszeniekultury fizycznej nie prowadzące działalności gospodarczej), w tym także Uczniowski Klub Sportowy należy:
Zebrać 15 osób dorosłych (zob.niżej wyjątek, gdy prowadzimy działalność gospodarczą) chętnych do założenia Klubu, które na zebraniu założycielskim powołają Komitet Założycielski oraz uchwalą Statut Klubu. 
Następnie, w celu rejestracji Klubu niżej wymienione dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Wojewody Opolskiego lub w Starostwie Powiatowym (lub Urzędzie Miasta), można przesłać pocztą (wkrótce elektroniczną)
-      Wniosek Komitetu Założycielskiego skierowany do starosty o wpis do ewidencji,
-      Listę założycieli (co najmniej 15 dorosłych osób: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL),
-      Listę obecności na zebraniu założycielskim (wraz z własnoręcznymi podpisami osób obecnych),
-      Skład Komitetu Założycielskiego Klubu (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
-      Protokół z zebrania założycielskiego
-      Protokół wyboru Komitetu Założycielskiego
-      3 egzemplarze statutu.

Kiedy klub zostanie już zarejestrowany czeka nas kolejne posiedzenie członków klubu, na którym wybrane zostaną jego władze. Następnie trzeba poinformować Starostwo o składzie zarządu klubu i dołączyć protokół z walnego zebrania.

Na koniec zostaje wystąpienie do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON i do Urzędu Skarbowego o nadanie numeru NIP (bezpłatnie) oraz założenie konta bankowego.

Klub sportowy może prowadzić też osoba fizyczna jako działalność gospodarczą. – Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.173.1807). Wtedy należy zgłosić założenie działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy, założyć konto, wystąpić o NIP i REGON i zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej w ZUS-ie. 

Klub jako Uczniowski Klub Sportowy – działający w oparciu o „Prawo o stowarzyszeniach” z 7 kwietnia 1989 r. ( Dz.U.04.102.1055 ) procedura opisana powyżej